Terapie Aba

Terapia după principiile metodei ABA (analiza comportamentală aplicată) este una dintre puţinele terapii validate ştiinţific.

Este un sistem de învăţare care îşi propune să modifice comportamentul copiilor în general, fiind de foarte mare ajutor în recuperarea celor diagnosticaţi cu o tulburare din spectrul autist.

În terapia bazată pe principiile ABA, obiectivele sunt împărţite în sarcini mici, astfel încât copilului să îi fie cât mai uşor să înveţe comportamente noi şi funcţionale, care vor duce la scăderea comportamentelor disfuncţionale (de tipul auto-agresiunii sau hetero-agresiunii, autostimulări etc.) şi totodată spre dobândirea autonomiei personale şi funcţionarea cât mai satisfăcătoare în societate. Aceste noi comportamente vor fi întărite prin sistemul de recompense.

Programele de intervenţie sunt personalizate, în funcţie de nevoile copilului, de vârsta acestuia, de abilităţile pe care le are şi vizează o gamă largă de competenţe printre care cele de comunicare, auto-îngrijire, socializare, joc, abilităţi cognitive.

Schimbările în comportamentul copilului şi progresul în terapie depind de numeroşi factori, printre care diagnosticul, potenţialul copilului, implicarea familiei, numărul de ore de terapie/ săptămână, relaţia dintre copil şi terapeut etc.