Servicii

Terapie ABA. Consultant programe ABA

VML (Verbal Motor Learning)

Logopedie

Terapia copilului şi a familiei

Grupuri de dezvoltare personala adolescenţi

Grupuri de socializare